หนังสืออนุมัติเลขที่ ฆสพ.นบ ๗๖/๒๕๖๗

อัตราค่าบริการ

ฮีลอัพ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 260/1 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เปิดบริการเวลา 9.00 -21.00 น.

หยุดทุกวัน พฤหัสบดี