หนังสืออนุมัติเลขที่ ฆสพ.นบ ๗๖/๒๕๖๗

ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ต่อมหมวกไต

ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ต่อมหมวกไต

🌟ใครที่ควรตรวจฮอร์โมน?
ระดับของสมดุลฮอร์โมนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่อายุประมาณ 35 ปีขึ้นไป ดังนั้นการตรวจเช็กระดับฮอร์โมนสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่“อายุเลยวัย 35 ปีขึ้นไป มักพบปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล?”
ใช่แล้วครับ ปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล พบบ่อยในผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุเราเลยวัย 35 ปีขึ้นไป ดังนั้น การตรวจฮอร์โมนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยจึงมีความสำคัญ เรามารู้จักฮอร์โมนและการตรวจฮอร์โมนในปัจจุบันกันดีกว่า !
นอกจากนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการลดลงของฮอร์โมนในร่างกายได้เร็วกว่าปกติ คือ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษจากสิ่งแวดล้อม, ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือพร่องวิตามิน ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งในบุคคลที่มีการพักผ่อนน้อย นอนหลับไม่เพียงพอ ล้วนส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนบางชนิดได้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ภายในร่างกายสมดุลของฮอร์โมนเสียไป

ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ต่อมหมวกไต

ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ต่อมหมวกไต
แชร์โพสต์

ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ต่อมหมวกไต